МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-519/22.06.2021 г. на министъра на здравеопазването

  23.06.2021 08:20  

Заповед № РД-01-519/22.06.2021 г. на министъра на здравеопазването  - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-724 от 22.12.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-23 от 15.01.2021 г., Заповед № РД-01-91 от 11.02.2021 г., Заповед № РД-01-149 от 10.03.2021 г., Заповед № РД-01-166 от 12.03.2021 г., Заповед № РД-195 от 30.03.2021 г., Заповед № РД-01-232 от 13.04.2021 г., Заповед № РД-01-277 от 29.04.2021 г., Заповед № РД-01-376 от 27.05.2021 г., Заповед № РД-01-387 от 31.05.2021 г. и Заповед № РД-01-497 от 15.06.2021 г.

Мотиви