МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-55/21.03.2020 г. На вниманието на лечебните заведения за болнична помощ, на територията на област Враца

  21.03.2020 15:40  

Заповед № РД-01-55/21.03.2020 г. На вниманието на лечебните заведения за болнична помощ, на територията на област Враца.