МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г. на министъра на здравеопазването

  06.07.2021 12:01  

Заповед № РД-01-553/05.07.2021 г. на министъра на здравеопазването - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-547/30.06.2021 г.