МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-555/06.07.2021 г. на министъра на здравеопазването

  06.07.2021 17:11  

Заповед № РД-01-555/06.07.2021 г. на министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-496/15.06.2021 г.