МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-191 / 08.07.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екипи за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 10.07.2021 г. (събота) и на 11.07.2021 г. (неделя)

  09.07.2021 09:49  

Заповед № РД-01-191 / 08.07.2021 г. на  Директора на РЗИ - Враца - Екипи  за  дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на  10.07.2021 г. (събота) и на 11.07.2021 г. (неделя)