МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-194/09.07.2021 г. на директора на РЗИ - Враца - Дежурни служители във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. (неделя)

  09.07.2021 15:31  

Заповед № РД-01-194/09.07.2021 г. на директора на РЗИ - Враца - Дежурни служители във връзка с провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. (неделя)