МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-198 / 15.07.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 17.07.2021 г. (събота) и на 18.07.2021 г. (неделя).

  16.07.2021 10:10  

Заповед № РД-01-198 / 15.07.2021 г. на  Директора на РЗИ - Враца - Екип  за  дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на  17.07.2021 г. (събота) и на 18.07.2021 г. (неделя).