МЗ    БСА    Държавна администрация
Съобщения

Съобщение до медицинските специалисти - иРНК ваксини срещу COVID-19 Comirnaty и Spikevax относно нежелани реакции след имунизация с BIONTECH/PFIZER и MODERNA BIOTECH SPIN, S.L

  05.08.2021 09:29  

Съобщение до медицинските специалисти -  иРНК ваксини срещу COVID-19 Comirnaty и Spikevax относно нежелани реакции след имунизация с BIONTECH/PFIZER и MODERNA BIOTECH SPIN, S.L