МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-219/ 12.08.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 14.08.2021 г. (събота) и на 15.08.2021 г. (неделя).

  12.08.2021 11:42  

Заповед за имунизации срещу COVID-19 НА 14.08.2021г. и 15.08.2021г.