МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-227/ 26.08.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 28.08.2021 г. (събота) и на 29.08.2021 г. (неделя).

  26.08.2021 16:22  

Заповед № РД-01-227/ 26.08.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 28.08.2021 г. (събота) и на 29.08.2021 г. (неделя).