МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-235/ 01.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 04.09.2021 г. (събота), 05.09.2021 г. (неделя) и 06.09.2021г. (понеделник).

  01.09.2021 16:22  

Заповед № РД-01-235/ 01.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 04.09.2021 г. (събота), 05.09.2021 г. (неделя) и 06.09.2021г. (понеделник).