МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-244/ 09.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 11.09.2021 г. (събота) и 12.09.2021 г. (неделя).

  09.09.2021 11:55  

Заповед № РД-01-244/ 09.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 11.09.2021 г. (събота) и  12.09.2021 г. (неделя).