МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.08 до 31.08.2021 г.

  13.09.2021 10:09  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.08 до 31.08.2021 г.