МЗ    БСА    Държавна администрация
Covid-19

Опасността от заразяване с SARS-CoV-2 е най-голяма в претъпкани и недостатъчно вентилирани или проветрявани пространства, където инфектирани хора прекарват дълго време в близост с други лица

  14.09.2021 09:04  

Опасността от заразяване с SARS-CoV-2 е най-голяма в претъпкани и недостатъчно вентилирани или проветрявани пространства, където инфектирани хора прекарват дълго време в близост с други лица