МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-254/ 29.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 02.10.2021 г. (събота) и на 03.10.2021 г. (неделя).

  29.09.2021 16:08  

Заповед № РД-01-254/ 29.09.2021 г. на Директора на РЗИ - Враца - Екип за дежурство в имунизационния кабинет на РЗИ - Враца на 02.10.2021 г. (събота)  и на  03.10.2021 г. (неделя).