МЗ    БСА    Държавна администрация
Covid-19 Актуално

Разкрити специализирани кабинети за преглед и лечение на пациенти с Ковид-19 в условията на извънболнична медицинска помощ на територията на област Враца

  11.10.2021 16:20  

Разкрити специализирани кабинети за преглед и лечение на пациенти с Ковид-19 в условията на извънболнична медицинска помощ на територията на област Враца

На територията на област Враца, по договор с НЗОК/РЗОК Враца функционират 6 специализирани кабинети, обособени към структури на медицински центрове- „КОВИД ЗОНИ“:

Гр. Враца

МЦ „Нов медицински център“ ЕООД, ул. „Скакля“ №6, раб. време 08.00-16.00 ч.

ДКЦ Враца ЕООД, ул. „Никола Вапцаров“ №4, раб. време 08.00-16.30 ч.

МЦ „Св. Ана“ ООД, бул. „Демокрация“ №23, раб. време 08.00-16.00 ч.

Гр. Бяла Слатина

МЦ “Медицински център 1 - Бяла Слатина“ ЕООД, ул. „Захари Стоянов“ №1, раб. време 08.00-16.00 ч.

МЦ „Здравец – 2011 А и М“ ООД, ул. „Кл. Охридски“ №51

Гр. Козлодуй

МЦ „Здраве 1“ ООД, ул. „Славейков“ №4, раб. време 08.00-16.00 ч.