МЗ    БСА    Държавна администрация
Съобщения

Обявление за наложено административно наказание-ОБЩЕСТВНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

  18.11.2021 15:19  

Обявление за наложено административно наказание-ОБЩЕСТВНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетно лице

На основание чл. 15, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания е наложено административно наказание - ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на непълнолетната Б.Б.М  за нарушение на: чл. 2, ал. 2 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 4 от Наредба № 15/ 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони съгласно влязло в сила Наказателно постановление № РД-05-31-ДОЗ-030/28.10.2021 г., издадено от директора на РЗИ-Враца.