МЗ    БСА    Държавна администрация
Covid-19 Актуално Съобщения

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВАКСИНИРАНЕТО И ИЗНЕСЕНИ И МОБИЛНИ ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ – В ПЕРИОДА ОТ 24.12.2021 Г. ДО 03.01.2022 Г., ВКЛ.

  23.12.2021 09:26  

ИНФОРМАЦИЯ  ОТНОСНО ВАКСИНИРАНЕТО И ИЗНЕСЕНИ И МОБИЛНИ ВАКСИНАЦИОННИ ПУНКТОВЕ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ ПО ВРЕМЕ НА ПРАЗНИЧНИТЕ ДНИ – В ПЕРИОДА ОТ 24.12.2021 Г. ДО 03.01.2022 Г., ВКЛ.