МЗ    БСА    Държавна администрация
Covid-19 Актуално Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ за ваксиниране на трудноподвижни, самотни възрастни и хора в неравностойно положение

  04.01.2022 14:28  

СЪОБЩЕНИЕ за ваксиниране на трудноподвижни, самотни възрастни и хора в неравностойно положение