МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-4/05.01.2022 г. на министъра на здравеопазването – За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-1036 от 17.12.2021 г.

  06.01.2022 10:32  

Заповед № РД-01-4/05.01.2022 г. на министъра на здравеопазването – За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-977 от 26.11.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-1036 от 17.12.2021 г.

Доклад на ГДЗИ промяна в епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в света