МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-13/11.01.2022 г. на министъра на здравеопазването - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г.

  12.01.2022 10:13  

Заповед № РД-01-13/11.01.2022 г. на министъра на здравеопазването - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-610 от 22.10.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-177 от 22.03.2021 г.