МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-28/17.02.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки, със следния режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Враца, считано от 21 до 25 февруари 2022 г.

  18.02.2022 15:56  

Заповед № РД-01-28/17.02.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки, със следния режим на обучение за учениците от I до XII клас в училищата на територията на област Враца, считано от 21 до 25 февруари 2022 г.