МЗ    БСА    Държавна администрация
Covid-19 Съобщения

Ваксинационни пунктове КОВИД-19 в почивните дни 26.02.-27.02.2022г. на територията на РЗИ-Враца

  25.02.2022 13:34  

Ваксинационни пунктове КОВИД-19 в почивните дни 26.02.-27.02.2022г. на територията на РЗИ-Враца