МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-151/28.03.2022 г. на министъра на здравеопазването -За допълнение на Заповед № РД-01-126 от 09.03.2022 г.

  28.03.2022 16:33  

Заповед № РД-01-151/28.03.2022 г. на министъра на здравеопазването -За допълнение на Заповед № РД-01-126 от 09.03.2022 г.