МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г. на министъра на здравеопазването

  31.03.2022 10:12  

Заповед № РД-01-152/30.03.2022 г. на министъра на здравеопазването
 

Мотиви