МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.03 до 31.03.2022 г.

  08.04.2022 10:38  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.03 до 31.03.2022 г.