МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.04 до 30.04.2022 г.

  12.05.2022 09:10  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.04 до 30.04.2022 г.