МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.05 до 31.05.2022 г.

  06.06.2022 13:29  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.05 до 31.05.2022 г.