МЗ    БСА    Държавна администрация
Covid-19 Актуално

СПИСЪК НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 ПРИ ДЕЦА

  27.06.2022 15:02  

СПИСЪК НА РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, В КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19 ПРИ ДЕЦА