МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на директора на РЗИ - Враца

Заповед № РД-01-86/08.07.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Ковид-19.

  08.07.2022 12:45  

Заповед № РД-01-86/08.07.2022 г. на директора на РЗИ – Враца за въвеждане на временни  противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на Ковид-19.