МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.06 до 30.06.2022 г.

  11.07.2022 14:20  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.06 до 30.06.2022 г.