МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.07 до 31.07.2022 г.

  09.08.2022 20:22  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.07 до 31.07.2022 г.