МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед №РД-01-384/09.08.2022г. на Министъра на здравеопазването за въведените временни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 11.08.2022г.

  10.08.2022 16:49  

Заповед №РД-01-384/09.08.2022г. на Министъра на здравеопазването