МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед №РД-01-415/24.08.2022г. на Министъра на здравеопазването - отменя Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.

  25.08.2022 19:29  

Заповед №РД-01-415/24.08.2022г. на Министъра на здравеопазването - отменя Заповед № РД-01-384 от 09.08.2022 г., изменена със Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г.