МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.08 до 31.08.2022 г.

  12.09.2022 14:41  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.08 до 31.08.2022 г.