МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.09 до 30.09.2022 г.

  09.10.2022 19:51  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Враца за периода от 01.09 до 30.09.2022 г.