МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-512/12.10.2022 г. на министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-490 от 05.10.2022 г.

  17.10.2022 09:59  

Заповед № РД-01-512/12.10.2022 г. на министъра на здравеопазването - За изменение на Заповед № РД-01-490 от 05.10.2022 г.