МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.11 до 30.11.2022 г.

  08.12.2022 09:16  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.11 до 30.11.2022 г.