МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-01-645/07.12.2022 по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина на министъра на здравеопазването - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г. и Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г.

  20.12.2022 14:11  

Заповед № РД-01-645/07.12.2022 по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина  на министъра на здравеопазването - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-253/17.06.2022 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-276/28.06.2022 г., Заповед № РД-01-317/13.07.2022 г., Заповед № РД-01-391/12.08.2022 г., Заповед № РД-01-410/23.08.2022 г., Заповед № РД-01-434/08.09.2022 г., Заповед № РД-01-571/09.11.2022 г. и Заповед № РД-01-608/24.11.2022 г.