МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.12 до 31.12.2022 г.

  05.01.2023 12:37  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.12 до 31.12.2022 г.