МЗ    БСА    Държавна администрация
Заповеди на МЗ

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г. на министъра на здравеопазването -За определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2023 г.

  12.01.2023 10:57  

Заповед № РД-19-9/29.12.2022 г. на министъра на здравеопазването -За определяне броя на местата за специализанти на места, финансирани от държавата за 2023 г.

Приложение