МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

Откриване на процедура за мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл, за длъжността "инспектор", дирекция НЗБ, отдел ПЕК

  01.02.2023 12:37  

Списък за допуснатите и недопуснати кандидати

Заповед № РД-15-08-1 от 01.02.2023 г.

Обявление

Критерии оценка при подбор

Образец на заявление за участие в подбор