МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.01 до 31.01.2023 г.

  07.02.2023 11:49  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.01 до 31.01.2023 г.