МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ИНСПЕКТОР" в дирекция „Медицински дейности”, в Регионална здравна инспекция – Враца

  20.02.2023 13:34  

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността: "ИНСПЕКТОР"  в  дирекция „Медицински дейности”, в  Регионална здравна инспекция – Враца.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ИНСПЕКТОР“, ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-15-08-2/20.02.2023 г. на директора на РЗИ-Враца

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ИНСПЕКТОР"  в дирекция „Медицински дейности”, в  Регионална здравна инспекция – Враца.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: „ИНСПЕКТОР“ в дирекция „Медицински дейности”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители