МЗ    БСА    Държавна администрация
Кариери Обяви

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Медицински дейности”, в Регионална здравна инспекция – Враца

  24.02.2023 10:14  

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността: "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ"  в  дирекция „Медицински дейности”, в  Регионална здравна инспекция – Враца.

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“, ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” В РЗИ – ВРАЦА, обявен със Заповед № РД-15-08-3/24.02.2023 г. на директора на РЗИ-Враца.

ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Медицински дейности”, в  Регионална здравна инспекция – Враца 

СПИСЪК за допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността: „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в дирекция „Медицински дейности”, в Регионална здравна инспекция – Враца.

Заявление за участие в конкурс - Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл.   

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители