МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.02 до 28.02.2023 г.

  10.03.2023 12:36  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца  за периода от 01.02 до 28.02.2023 г.