МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК

  30.03.2023 16:17  

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИЦАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РЕДОВНО ПРЕОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПО ПОВОД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕНСИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК