МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.04 до 30.04.2023 г.

  04.05.2023 16:18  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.04 до 30.04.2023 г.