МЗ    БСА    Държавна администрация
Съобщения

Покана във връзка с изпълнение на дейностите през 2023 г. по приоритет „Здравеопазване“ от Националния план за действие за периода 2022-2023 г. към Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030г.

  08.09.2023 16:11  

Покана във връзка с  изпълнение на дейностите през 2023 г.  по Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (НСРБРПУР) 2021-2030г.