МЗ    БСА    Държавна администрация
Актуално

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.06 до 30.06.2023 г.

  14.09.2023 09:59  

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в Област Враца за периода от 01.06 до 30.06.2023 г.